PRATETA v této době poskytuje podporu pracovníkům se zdravotním postižením v těchto třech plzeňských sociálních firmách: Další služby jsme schopni poskytnout jen v omezené míře. Nebojte se ale informovat podrobněji na kontaktech.PRATETA - centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Prateta o.s. vznikla z iniciativy vedení tří neziskových organizací - Ledovec, o. s. (www.ledovec.cz), Diakonie ČCE - středisko Plzeň (www.diakonieplzen.cz) a Možnosti tu jsou, o.p.s. (www.moznostitujsou.cz), aby systematicky a profesionálně řešila podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v Plzni.

Poslání:

Posláním sdružení je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením v oblasti pracovního zařazení a pracovních dovedností.

Cíl:

Cílem je propagovat, podporovat a organizovat aktivity vedoucí k motivaci a aktivizaci osob se zdravotním postižením k pracovní činnosti a k jejich umístění a udržení na chráněném trhu práce (např. v chráněných dílnách, v podporovaném zaměstnání nebo v sociálních firmách) nebo na otevřeném trhu práce.


Tento projekt vznikl za finanční podpory Plzeňského Prazdroje a.s. (darovací list)