Projekt PRATETA - CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM byl k 28.2. 2010 ukončen.
Služby poskytujeme jen v omezeném rozsahu, v případě potřeby se informujte podrobněji na kontaktech.Pro zaměstnavatele

Prateta o.s. nabízí komplexní služby v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením s cílem propagovat, podporovat a organizovat aktivity vedoucí k motivaci a aktivizaci osob se zdravotním postižením k pracovní činnosti a k jejich umístění a udržení na chráněném i otevřeném trhu práce.

Prostřednictvím poradenské a konzultační práce nabízíme spolupráci také zaměstnavatelům a firmám, zejména ve vytváření a udržování fair podmínek při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

ZDARMA nabízíme:

 • audit pracovního prostředí s důrazem na optimalizaci stávajícího pracovního procesu s cílem zjistit, zda je prostředí vhodné pro zaměstnávání zdravotně postižených osob (včetně konkrétního návrhu pracovních míst)
 • poradenství v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
 • pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí spojených s přijímáním zaměstnance se zdravotním postižením a získáváním finančních výhod
 • pomoc s vyhledáváním vhodných zaměstnanců z řad zdravotně postižených lidí
 • získání motivovaného zaměstnance (lidé s postižením či znevýhodněním si více váží svého pracovního uplatnění a mají větší zájem o práci, která je pro ostatní zaměstnance neatraktivní)
 • efektivní využití kvalifikovaných zaměstnanců (pomocnou a rutinní práci může vykonávat člověk se zdravotním postižením)
 • kvalitní zaučení zaměstnance přímo na pracovišti (jsme schopni ZDARMA zajistit pracovního asistenta, který novému zaměstnanci pomůže se zapracováním, orientací na pracovišti, v komunikaci se zaměstnavatelem a spolupracovníky, se zvládnutím případných náročných situací apod.)
 • splnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
  (§ 81, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • mediální zviditelnění firmy, pozitivní dopad na její pověst

Výhody zaměstnávání lidí se zdravotním postižením:

Slevy na daních (dle § 35 Sleva na dani, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 • 18.000 Kč/rok – za každého zaměstnance se zdravotním postižením
 • 60.000 Kč/rok – za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

Státní dotace – (dle § 113, hlava IV. Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
- úřady práce mohou poskytnout zaměstnavatelům na vytvoření společensky účelného pracovního místa finanční příspěvek.

MÁTE-LI ZÁJEM O SPOLUPRÁCI, KONTAKTUJTE NÁS!


PERSONÁLNÍ AUDIT

Průzkum pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Co je "personální audit"?

 • šetření ve firmě, jehož výsledkem je návrh řešení plnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
 • krok směrem k tomu, aby se firma stala společensky odpovědnou v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • v současnosti bezplatná služba pro firmy a zaměstnavatele v Plzni a okolí

Jak probíhá?

 • seznámení se s potřebami firmy a dojednání průběhu auditu s odpovědnými pracovníky firmy (nejčastěji personální oddělení)
 • konzultace o prioritách, možnostech a cílech firmy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • zjištění stávajícího stavu plnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
 • prohlídka firmy, získání informací o chodu firmy, o činnostech a pozicích ve firmě
 • šetření u klíčových zaměstnanců (dotazník, interview)
 • vyhotovení, předání a prezentace výstupu průzkumu

Jaký je výstup?

 • analýza stávajícího stavu firmy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • v krátkodobé perspektivě návrh pracovních pozic a náplní práce, které by mohly vykonávat osoby se zdravotním postižením, včetně finanční kalkulace nákladů
 • návrhy střednědobých strategií ke společensky zodpovědnějšímu postoji v této oblasti

Kdo průzkum provádí?

 • průzkum provádí tým max. tří konzultantů, popř. spolupracovníků Pratety, se zkušeností v oblasti podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 • Prateta o.s. je nevládní nezisková organizace, která vznikla v Plzni na jaře 2007 z iniciativy vedoucích pracovníků Ledovce, o.s., Možnosti tu jsou o.p.s. a Diakonie ČCE – středisko Plzeň jako specializovaný subjekt pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; zakladatelé v minulosti iniciovali projekty typu APZ (agentura podporovaného zaměstnávání) v Plzni a Rokycanech, tréninková kavárna a čajovna Kačaba, noviny U nás to jde apod.